Projecte UPC Reutilitza

El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa de la UPC que, combinant l’aprenentatge amb el servei social i amb la col·laboració de Tecnologia per tothom, té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres entitats. Després d’un treball de revisió i de posada a punt dels equips, aquests es posen a disposició d’entitats d’interès social i de programes solidaris.

Per a entrar a la web del projecte connecta’t a: http://reutilitza.upc.edu/ca