L’associació

  • Sensibilitzar en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al desenvolupament humà.
  • Contribuir, mitjançant les TIC, a la millora de les condicions de sectors i indrets desfavorits.
  • Promoure el compromís i la responsabilitat social i ambiental a/de la universitat.

A TxT creiem que l’aprenentatge-servei contribueix positivament a millorar la formació dels nostres enginyers i a conèixer els reptes que ha d’afrontar la universitat. És per això que oferim el nostre coneixement tècnic i temps de lleure tant a la formació no reglada com a la formació reglada.

Les persones que formem TxT volem difondre la problemàtica de la barrera digital i de la contaminació ambiental dels equips informàtics, i volem actuar per aturar-la o minimitzar-la.